Sklep internetowy działający pod adresem www.domatorsklep.pl jest własnością firmy:

  1. Domator

  2. ul. Kościelna 2 07-437 Łyse

Dalej jako „Sprzedający”

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE domatorsklep.pl

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym domatorsklep.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczośd 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego domatorsklep.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu domatorsklep.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego domatorsklep.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym domatorsklep.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu domatorsklep.pl – wypełniając formularz na stronie sklepu lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer 29 772 56 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego.

W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Domator. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Domator.

Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu PayU.

Płatność gotówką – dotyczy zamówień „odbiór własny”. Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie Domator w momencie ich odbioru.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU).

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

Zamówione towary są wysyłane w ciagu 72 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

W przypadku niemożliwości wysłania towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez operatora sklepu internetowego domatorsklep.pl

Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Domator, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru (składając zamówienie należy wybrać opcję „odbiór własny”)

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Domator zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

ZWROTY I REKLAMACJE

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

Zwrócić towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego domatorsklep.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego domatorsklep.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym domatorsklep.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Domator danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami ).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer telefonu i adres email jest Domator z siedzibą w Łysych ul. Kościelna 2, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informujących, ofert marketingowych w formie newslettera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym domatorsklep.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego domatorsklep.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
GÓRA