Informacja dla Klienta

1. Sklep DOMATOR nieodpłatnie odbiera zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Sklep Domator dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, odbiera nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczany.

3. Sklep Domator przyjmuje nieodpłatnie sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Inne Punkty na terenie gminy Myszyniec w których można oddać zużyty sprzęt Elektryczny i Elektroniczny:
1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu, ul. Kolejowa 100.


GÓRA