Nie ryzykuj!

Korzyści płynące z wykupienia przedłużonej gwarancji:

 • bezpłatna naprawa w przypadku awarii w okresie roku, 2 bądź 3 lat po okresie gwarancji producenta

 • nieograniczona liczba napraw w czasie trwania Przedłużonej Gwarancji

 • bezpłatna wymiana lub naprawa sprzętu uszkodzonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu

 • nowy sprzęt w przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem bądź rabunku

 • brak udziału własnego – Klient nie ponosi kosztu nowego sprzętu

 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia – po kolejnych naprawach wartość sprzętu nie jest pomniejszana o koszt naprawy

 • bezpieczeństwo nawet do 5 lat

 • wymiana na nowy sprzęt

 • naprawa w wyspecjalizowanych serwisach

 • brak limitów na ilość napraw

 • nowy sprzęt w przypadku kradzieży lub nienaprawialnej usterki

 • niska cena PG w stosunku do ceny nowego sprzętu

 • brak udziału własnego Klienta w przypadku naprawy bądź wymiany sprzętuPrzedłużona Gwarancja
To ubezpieczenie, którego celem jest pokrycie naprawy samoistnych usterek lub awarii o charakterze: mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, hydraulicznym, pneumatycznym sprzętu (powstałych z przyczyn wewnętrznych), które wystąpiły po wygaśnięciu gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy. 
Jeśli naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa, klient otrzyma od ubezpieczyciela nowy sprzęt.

Przedłużona Gwarancja z NNW
To produkt ubezpieczeniowy, którego celem jest pokrycie kosztów naprawy sprzętu powstałych w związku z wystąpieniem: samoistnej usterki lub awarii sprzętu (z przyczyn wewnętrznych) – zakres PG, przypadkowego uszkodzenia sprzętu - nieszczęśliwego wypadku NW (uszkodzenie będące następstwem przyczyn zewnętrznych, uszkodzenie mechaniczne, przepięcie prądu, kradzież z włamaniem, rabunek).


GÓRA